Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

KOMUNIKAT

Wielkość tekstu:
Urząd Gminy Łęczyce apeluje do mieszkańców gminy na podstawie obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz ustawy o odpadach o nie wyrzucanie odpadów komunalnych w miejsca do tego nieprzeznaczone!

Pomimo rozszerzenia zakresu segregacji odpadów jak również zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych wciąż na terenie gminy powstają nowe zanieczyszczone odpadami miejsca! Odpady zostają porzucane w lasach, przy drogach publicznych czy na niezbudowanych działkach. Coraz częstszym procederem jest również podrzucanie i pozostawianie odpadów przy pojemnikach na zużytą odzież.
Szokującym w tym wszystkim jest fakt, iż od lipca 2013 roku za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaniec może oddać każdą ilość wytworzonych w gospodarstwie domowym odpadów komunalnych, więc podrzucanie odpadów w miejsca do tego nie przeznaczone, jest działaniem zupełnie bezsensownym! Warunkiem oddania odpadów jest tylko ich właściwe posegregowanie oraz wystawienie przed posesję w dniu wywozu, który wnika z harmonogramu.
Dzikie wysypisko to tykająca bomba biologiczna. Stanowi realne zagrożenie epidemiologiczne: odpady stanowią idealne środowisko dla rozwoju wielu chorobotwórczych szczepów bakterii oraz grzybów. W pobliżu takich wysypisk można odnotować także podwyższone stężenie metali ciężkich takich jak rtęć, kadm, miedź, chrom czy nawet ołów. Wyrzucone kanapy, obudowy lodówek, zużyty sprzęt RTV, AGD, kawałki papy, zabawki czy inne „niespodzianki” pozostawione przez człowieka skutecznie odstraszają od spacerów czy przejażdżki rowerem.
Zadbajmy więc o nasze lokalne środowisko, ponieważ każdy wyrzucony w lesie czy przy drodze śmieć to także świadome niszczenie walorów estetycznych krajobrazu i bioróżnorodności natury! Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o dbałość o swoją miejscowość i o pozbywanie się wszystkich odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Pracownicy Urzędu w większości przypadków nie są w stanie zidentyfikować sprawcę zdarzenia, gdyż z doświadczenia wynika, że porzucanie odpadów odbywa się często w godzinach popołudniowych bądź w weekendy, czyli poza godzinami pracy Urzędu.
 
Wszystkie osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach powinny niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższy komisariat Policji, jak również zgłosić do Urzędu Gminy. Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawce, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia. Zgłoszenia zawierające dokładne informacje o miejscu zdarzenia (ulica i numer posesji, charakterystyczne obiekty, zdjęcie umożliwiające identyfikację rozmiaru zanieczyszczenia, a także jego lokalizację itp.) można przesyłać na adres mailowy sekretariat@leczyce.pl  wpisując w tytule maila: zgłaszam śmieci.
Odpowiedzialność karna dotycząca wyrzucania odpadów
Pozostawienie / wyrzucenie odpadów w niedozwolonych miejscach na terenie gminy jest ścigane przez Policję i podlega karze grzywny, aresztu lub nagany.
 
Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń. Art. 145. Kodeksu Wykroczeń – „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.  Zastosowanie ma również Art. 154 kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…) podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.”
Pozostawianie odpadów w lesie jest ścigane oprócz Policji przez odpowiednie służby leśne  i karane z Art. 162 Kodeksu Wykroczeń:
„§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
 
NIE WYRZUCAJ ODPADÓW KOMUNALNYCH – ODBIERZEMY JE OD CIEBIE!
 
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć obrazujących miejsca porzucenia odpadów na terenie gminy.
 

Jak Państwo myślą, kto zapłaci za uprzątnięcie…?
Właśnie… my wszyscy!
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech