Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

XVIII Edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Wielkość tekstu:

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

KRYTERIA:
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
2) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
3) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,
4) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.688 zł brutto, wyliczony z czerwca 2019 roku.
5) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

TERMINY:
• Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line stronie www.stypendia- pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 do 14 sierpnia 2019 r. (do godz. 16-tej)
• Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do 23 sierpnia 2019 r.
• Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 10 października 2019 r.
• Warunkiem otrzymania stypendium jest: w I semestrze - spełnienie kryteriów określonych w regulaminie oraz przedłożenie FEP do 22 października 2019 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów; w II semestrze - przedłożenie FEP do 12 marca 2020 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru studiów.

Wnioski prosimy przesyłać do: KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28.

Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl
 
 
Pobierz:
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech