Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Zmiana stawki za śmieci od 01 grudnia 2019 roku

Wielkość tekstu:
Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, iż od dnia 01 grudnia 2019r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr XV/99/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 17 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019r., poz. 5006)

Nowe stawki opłat wynoszą:
 • 17,50 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.
 • 35,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny (opłata podwyższona).
Zmianie uległ również sposób naliczania opłaty dla gospodarstw domowych liczących 7 i więcej osób. Od 01.12.2019r. nie będzie można się już rozliczać metodą ryczałtową. Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas mieli złożoną deklarację na 7 lub 7 i więcej osób są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, w której miesięczna stawka zostanie wyliczona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących oraz obowiązującej stawki opłaty.
 
Ważne:
 
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2010), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
 
 • Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas rozliczali się w sposób ryczałtowy (gospodarstwa domowe liczące 7 i więcej osób) – otrzymają wezwanie do złożenia nowej deklaracji, wraz z drukiem deklaracji do wypełnienia.
 • Nową deklarację należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (narodziny, zgony, zmiana sposobu zbierania odpadów). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej  w zawiadomieniu.
 • Opłatę należy wpłacać z góry, bez wezwania, do 15-go dnia każdego miesiąca.
 • Od 01.01.2020r. zmianie ulenie nr konta na który należy wpłacać należną opłatę:
  79 8350 0004 3900 2437 2000 0350
 • W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc grudzień, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.12.2019r.
POBIERZ:
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech