Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

LIST WOJEWODY POMORSKIEGO

Wielkość tekstu:
W nocy z 11 na 12 sierpnia br. nad województwem pomorskim przeszła dramatyczna w konsekwencjach nawałnica, która spowodowała ogromne spustoszenie. Uszkodzonych zostało 4868 budynków, w tym ponad 2550 mieszkalnych. Wystąpiły ogromne straty w lasach i w rolnictwie.

      Zdaję sobie sprawę, że wielu z Państwa dotknęła osobista tragedia, nierzadko utrata domu i dorobku całego życia. Jestem z Państwem w tych trudnych chwilach i zapewniam, że nikt z Państwa nie zostanie bez pomocy.
      Rząd Premier RP Beaty Szydło natychmiast uruchomił pomoc finansową dla poszkodowanych w wysokości do 6 tys. zł na gospodarstwo domowe, przekazując te środki finansowe samorządom. Do mieszkańców naszego województwa trafiło do tej pory ponad 10 min zł. Ponadto rząd koordynuje dystrybucję materiałów budowlanych przekazywanych przez producentów, a minister finansów podjął decyzję o zwolnieniu poszkodowanych przez nawałnicę z podatku dochodowego od darowizn.
     Skala strat w naszym regionie była ogromna. Dlatego z inicjatywy szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, rząd niezwłocznie wprowadził uproszczone procedury związane z odbudową i remontem zniszczonych budynków. Tam, gdzie kiedyś potrzebne było zezwolenie na budowę, obecnie wystarczy zgłoszenie. Zwiększono rządową pomoc finansową na odbudowę zniszczonych domów ze 100 tys. zł do 200 tys. zł. Po raz pierwszy pomoc w wysokości do 100 tys. zł otrzymają mieszkańcy, którym żywioł zniszczył budynki gospodarcze w szczególności inwentarskie.
     Aby jak najszybciej otrzymali Państwo pomoc finansową na remont i odbudowę, rząd usprawnił również szacowanie strat. Do tej pory mogli to robić tylko rzeczoznawcy. Dzięki wprowadzonym zmianom straty mogą szacować inspektorzy nadzoru budowlanego. Są to rozwiązania, które nigdy wcześniej w obliczu podobnych sytuacji kryzysowych nie były zastosowane przez żaden polski rząd. Tylko w naszym województwie blisko 100 inspektorów szacowało straty w budynkach. Wyniki ich pracy stanowią podstawę do uruchomienia  wypłaty Państwu kolejnych środków finansowych na remont lub odbudowę zniszczonych domów i budynków gospodarczych.
     Z kolei ze środków resortów spraw wewnętrznych i administracji oraz edukacji narodowej trafi wsparcie finansowe na odbudowę zniszczonych dróg, szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznej w Państwa gminach.
Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 5 min zł na pomoc dzieciom z poszkodowanych rodzin. Każdy uczeń może uzyskać - w zależności od sytuacji - 500 zł lub 1000 zł zasiłku. MEN sfinansuje również zajęcia oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z terenów dotkniętych nawałnicą.
     Na wsparcie finansowe polskiego rządu mogą liczyć również rolnicy. Rada Ministrów przyjęła specjalny program pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. Powołane przeze mnie komisje szacują straty w uprawach.
     Uruchomiona zostanie też pomoc dla tych z Państwa, którzy są właścicielami lasów prywatnych zniszczonych przez kataklizm. Wsparcie to zapewnią Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Lasy Państwowe. Jest to wymiar pomocy, który nigdy wcześniej nie był realizowany.
     Zrobimy wszystko, aby samorządy, które otrzymują od nas środki finansowe, jak najszybciej je Państwu przekazywały. Obowiązek wypłaty środków i szacowanie strat leży po stronie gmin i podległych jej ośrodków pomocy społecznej. Sytuacja, w której rodzina pozostaje bez wystarczającej pomocy jest niedopuszczalna. Wszelkie zapotrzebowania na środki finansowe zgłaszane przez samorządy są na bieżąco realizowane. To gminy muszą zadbać o to, aby zasiłki dotarły do poszkodowanych mieszkańców na czas. Wszelkie sygnały o nieprawidłowościach i problemach na linii mieszkaniec - gmina i podległe jej instytucje, są indywidualnie, na miejscu sprawdzane przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego.
     Podkreślam pełne zaangażowanie ze strony służb: Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Wojska Polskiego, Inspekcji Budowlanej, służb energetycznych oraz pracowników centrów zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Dziękuję jednostkom samorządu terytorialnego za dotychczasową współpracę, w szczególności pracownikom pomocy społecznej. Wyrażam też wdzięczność wolontariuszom, przedsiębiorcom i wszystkim ludziom dobrej woli, niosącym pomoc mieszkańcom naszego regionu w tym trudnym okresie. Zapewniani, że o Państwa sytuacji na bieżąco informuję Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji. Jestem też w stałym kontakcie ze starostami, burmistrzami i wójtami z poszkodowanych terenów, których służby mają za zadanie rozwiązywać zgłaszane przez
Państwa problemy.
     Przede wszystkim pomoc i wsparcie muszą zapewniać Ośrodki Pomocy Społecznej w Państwa gminach.
     Wszelkie informacje ze strony specjalistów wydziału polityki społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępne są pod numerem telefonu
58 30 77 600 lub 514 601 791.
     W razie potrzeby pomocy udzielają też policjanci i powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego.
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech