Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

DOTACJA NA LIKWIDACJĘ PIECÓW I KOTŁÓW OPALANYCH WĘGLEM LUB KOKSEM I ZASTĄPIENIU ICH ROZWIĄZANIAMI BARDZIEJ PRZYJAZNYMI DLA ŚRODOWISKA

Wielkość tekstu:
Gmina Łęczyce w związku z podjętą w dniu 26 marca 2018r. Uchwałą Nr LI/17/2018 Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia zasad przyznawania z budżetu Gminy Łęczyce dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Łęczyce zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dotacji.

Dofinansowaniu podlegają:
  1. wymiana starego nieekologicznego kotła węglowego na nowy kocioł c.o. z podajnikiem na biomasę (dofinansowaniu podlegają również zadania, które zostały zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2017r. do czasu wejścia w życie niniejszych zasad),
  2. wymiana starego niekologicznego kotła węglowego na nowy kocioł c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe - ekogroszek (dofinansowaniu podlegają również zadania, które zostały zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2017r. do czasu wejścia w życie niniejszych zasad).
Kwota dotacji wynosi:
  1. w przypadku, kiedy o dofinansowanie ubiegają się osoby fizyczne:
 a) w zakresie wymiany w budynku lub lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego kotła węglowego na nowy kocioł c.o. z podajnikiem na biomasę - 2.500,00 zł,
 b)w zakresie wymiany w budynku lub lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego kotła węglowego na nowy kocioł c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe - ekogroszek - 2.000,00 zł

      2. w przypadku, kiedy o dofinansowanie ubiegają się wspólnoty mieszkaniowe:

  a) w zakresie wymiany w budynku lub lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego kotła węglowego na nowy kocioł c.o. z podajnikiem na biomasę -1.000,00 zł na każdy lokal, 
  b) w zakresie wymiany w budynku lub lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego kotła węglowego na nowy kocioł c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe - ekogroszek -1.000,00 zł

      3. w przypadku, kiedy o dofinansowanie ubiegają się osoby prawne lub przedsiębiorcy:

  a) w zakresie wymiany w budynku lub lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego kotła węglowego na nowy kocioł c.o. z podajnikiem na biomasę - 2.500,00 zł,
   b) w zakresie wymiany w budynku lub lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego kotła węglowego na nowy kocioł c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe - ekogroszek - 2.000,00 zł.
 
W związku z powyższym, Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż osoby, które zlikwidowały stary piec o zastąpiły go nowym - bardziej przyjaznym dla środowiska mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie z budżetu Gminy Łęczyce dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Łęczyce.
 
Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Łęczyce, począwszy od dnia 15 maja 2018r. do chwili wyczerpania środków z budżetu gminy, przeznaczonych na ten cel.
 
Wniosek jest dostępny poniżej, na stronie internetowej www.bip.leczyce.pl w zakładce Ochrona Środowiska - Dotacja na wymianę pieców z budżetu gminy - lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu
 
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa Uchwała Nr LI/17/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 marca 2018r., stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań osobą do kontaktu jest Pani Gabriela Szmidtke - inspektor ds. ochrony środowiska UG Łęczyce -tel. 58 674 46 37.
 
 
 
POBIERZ:
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech