Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wielkość tekstu:
Firma SGS Polska Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pod nadzorem i patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Głównym celem jest aktywizacja osób bezrobotnych chcących otworzyć własną działalność gospodarczą lub podnieść swoje kwalifikacje.
Dotacje na działalność to 25 000 zł i dodatkowo przez 6-12 miesięcy prowadzenia działalności wypłacamy wsparcie pomostowe w wys. 2000 zł / mieś.
 
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej !!!
 • dotacje w wysokości max. 25 tys. zł
 • dodatkowo od 6-12 mieś, prowadzenia działalności wypłata wsparcia pomostowego w wys. 2000 zł miesięcznie
Kryterium 1: (należy spełnić jedno z poniższych)
 • os. bezrobotna, która została zwolniona z winy pracodawcy (max 6 miesięcy wstecz)
 • os. bezrobotna, która utraciła pracę w skutek wygaśnięcia umowy (max 6 miesięcy wstecz)
 • osoba zatrudniona pozostająca w okresie wypowiedzenia z winy pracodawcy
Kryterium 2: (należy spełnić jedno z poniższych )
 • os. poniżej 30 lat
 • os. powyżej 50 lat
 • os. o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie najwyżej średnie lub techniczne )
 • os. z niepełnosprawnością
 • kobiety

Kryterium 3:

 • miejce zamieszkania w jednym z powiatów: bytowski, kartuski, kościerski, kwidzyński, pucki, wejherowski, nowodworski, Gdynia, Sopot.
Łącznie należy spełniać po jednym z każdego z kryteriów.
 
Zgłoszenie tytułem : Dotacja
 
- należy kierować drogą mailową na adres: outplacement@sgs.com w treści prosimy podać:
 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • które kryteria dostępu są spełnione
Lub osobiście pod adresem:
 
Biuro Projektu
Legionów 112/5E
81-472 Gdynia
 
„Outplacement- szansa na zmiany" nr RPPM.05.06.00-22-0028/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech