Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Wielkość tekstu:
Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe przepisy Prawa łowieckiego. Jednak nowa ustawa była wprowadzona tak szybko, że wśród rolników i sołtysów wprowadziła wiele pytań i wątpliwości.
Jedną z najważniejszych zmian dla rolników jest nowy sposób szacowania szkód. W ustawie jasno określono, że rolnik może żądać od koła łowieckiego odszkodowania za straty wywołane w czasie polowania oraz za te wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
 
Drugą istotną zmianą jest miejsce złożenia wniosku o oszacowanie szkód łowieckich - teraz rolnik nie składa go do koła łowieckiego, tylko do urzędu gminy.
 
 We wniosku o szacowanie szkód muszą znaleźć się przede wszystkim następujące dane:
  • imię i nazwisko albo nazwę gospodarstwa, które poniosło straty;
  • adres miejsca zamieszkania rolnika;
  • numer telefonu rolnika;
  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody;  
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy.

Wniosek ten musi zostać złożony w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.


Kolejną zmianą jest fakt iż,  szacowanie szkód łowieckich przeprowadza trzyosobowa komisja złożona: z rolnika, na którego ziemi doszło do szkody, przedstawiciela koła łowieckiego, czyli zazwyczaj zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz sołtysa, a jeśli w gminie nie ma sołectw, to urzędnika gminnego.
 
Komisja musi oszacować szkody w ciągu 7 dni od złożenia przez rolnika wniosku. Sołtys lub urzędnik musi powiadomić gospodarza i koło łowieckie     o terminie szacowania w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Co ważne, jeżeli na miejscu szkód nie zjawi się przedstawiciel koła łowieckiego lub rolnik, to szacowanie nie będzie wstrzymane. Ma to uniemożliwić ewentualne opóźnianie wypłacenia odszkodowania przez koło.
 
Szacowanie szkód składa się z oględzin i szacowania ostatecznego.
 
Jednak, zarówno przed złożeniem wniosku do Urzędu Gminy jak również w dniu planowanych oględzin szkód, rolnik może zawrzeć ugodę z kołem łowieckim i wówczas nie muszą być prowadzone oględziny uszkodzonej uprawy.
Jeśli jednak dojdzie do oględzin oraz szacowania szkód, komisja niezwłocznie sporządza stosowane protokoły.
 
Koło łowieckie ma 30 dni na wypłatę odszkodowania za tak oszacowaną szkodę.
 
Jeżeli rolnik uzna, że zaproponowana wysokość odszkodowania jest zbyt niska, to może zapisać to w protokole oraz może odwołać się od decyzji komisji szacunkowej do lokalnego nadleśnictwa. Nadleśniczy ma tydzień na przeprowadzenie własnego szacowania szkód. A w nim może brać udział poszkodowany rolnik, sołtys oraz myśliwy z koła łowieckiego. Do tego zespołu może także zostać włączony członek izby rolniczej.                                
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech