Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ LICZBY ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wielkość tekstu:
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA W DZIĘCIELCU . NA PROŚBĘ SOŁTYSA  ZEBRANIE WIEJSKIE ODBĘDZIE SIĘ 16.07.2018 R. O GODZ. 20 NA BOISKU WIEJSKIM
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęczyce.

Na podstawie art. 5a ust.2 i art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r., poz.994) oraz uchwały Nr XL/100/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 10 października 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęczyce Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, że w terminie od dnia 29 czerwca 2018 r. do 19 lipca 2018 r. będą trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Łęczyce w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęczyce.
 
Projekt uchwały dostępny jest poniżej lub: :
1)    w Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. Długa 49 (pokój nr 3),
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.leczyce.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE,
3)    u sołtysów poszczególnych sołectw.
 
Wnioski, opinie i uwagi należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2018 r. poprzez:
1)    przesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa 49 84-218 Łęczyce;
2)    przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretarz.ugl@leczyce.pl, bez wymaganego podpisu kwalifikowanego,
3)    zgłoszenie uwag do protokołu na zebraniach wiejskich, które będą przeprowadzane wg harmonogramu zebrań przekazanego sołtysom, zamieszczonego w Gazecie Gminy Łęczyce, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.leczyce.pl.
 

 
POBIERZ:
 
 
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech