Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wielkość tekstu:
Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe. Stypendia przyznawane są na podstawie corocznie uchwalanego przez Sejmik Województwa Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.
 
 Informujemy, iż uruchomiony został nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego:
 
 
1.   Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej IV klasę szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów lub klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych dla młodzieży (w tym absolwenci), którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli tytuły laureatów lub finalistów w konkursach, turniejach lub olimpiadach
na poziomie co najmniej ponadwoiewódzkim i/lub przy odpowiednio wysokiej średniej ocen osiągnęli tytuły
laureatów w konkursach, turniejach lub olimpiadach na poziomie wojewódzkim - mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego (Dział II, Rozdział I Regulaminu);
 
2.    Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej VI klasę szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów lub klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli wysoką ogólna średnia ocen oraz wysoka średnia ocen z wybranych przedmiotów
matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości - mogą ubiegać się o stypendia w ramach projektu pn. "Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział II Regulaminu);
 
3.    Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, uczęszczający co najmniej do VI klasy szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów lub klas gimnazjalnych w szkołach innego typu, uczniowie szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych dla młodzieży, którzy są uczestnikami jednego z 19 projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z samorządami powiatowymi w ramach Przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza" i aktywnie korzystają z form wsparcia oferowanych w tym Przedsięwzięciu strategicznym - mogą ubiegać się o stypendia w projekcie „Zdolni z Pomorza" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział IV Regulaminu).
 
Wniosek o przyznanie stypendium opisanego w ust. 1 i 2 może złożyć wyłącznie dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora szkoły.
 
Wniosek o przyznanie stypendium opisanego w ust. 3 składa osoba realizująca zadania opiekuna pedagogiczno- metodycznego określone we wniosku o dofinansowanie jednego z projektów tworzących Przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza".

Uczeń może ubiegać się równolegle o trzy rodzaje stypendiów.
 
Z Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - mieszkańców województwa pomorskiego oraz szczegółami dotyczącymi trybu wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu UMWP - https://des.pomorskie.eu/
 
Termin składania wniosków upływa 16 lipca 2018 r.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech