Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

PRZYZNANIE PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Wielkość tekstu:
Zgodnie z „Informacją dotyczącą zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2019 roku" Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ilości 50 miejsc pracy.

Pracodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 20.000,00 zł.

W ramach bieżącego naboru wnioski będą realizowane wyłącznie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z tym o wsparcie mogą ubiegać się jedynie pracodawcy, którzy w ramach tworzonego miejsca pracy zatrudnią osobę bezrobotną zarejestrowaną w PUP Wejherowo
z następujących grup:
  • Kobiety i mężczyźni w wieku do 24 lat, tylko w przypadku gdy zarejestrowani są w Urzędzie nie dłużej niż 90 dni;
  • Kobiety i mężczyźni w wieku od 25 do 29 lat bez dodatkowych ograniczeń;
  • Kobiety powyżej 30 roku życia bez dodatkowych ograniczeń;
  • Mężczyźni w wieku od 30 do 49 lat tylko w przypadku posiadania wykształcenia maksymalnie na poziomie szkoły średniej;
  • Mężczyźni po 50 roku życia bez względu na posiadany poziom wykształcenia;
  • Mężczyźni długotrwale bezrobotni wg. definicji Komisji Europejskiej bez względu na posiadany poziom wykształcenia;
  • Mężczyźni niepełnosprawni bez względu na posiadany poziom wykształcenia.
Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w sekretariacie Urzędu osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie od 18 do 28 lutego 2019 roku.
 
POBIERZ: Dokumenty
 
Za dostarczenie wniosku w terminie uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu, a nie datę stempla pocztowego czy nadania przesyłki kurierem.
Wszystkich zainteresowanych pracodawców spełniających powyższe wymagania serdecznie zapraszamy.
 
Informacja uzyskana ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech