Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łęczyce - edycja 2011

Wielkość tekstu:

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Informacja o projekcie:
20 lutego 2012 r. została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska WFOŚ/D/III-18/57/2012/KONKURS-AZBEST. Zadanie jest zgodne z programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przyjętym uchwałą Rady Gminy Łęczyce nr XXXIX/121/2010 z dnia 19 marca 2010 r.
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Gdańsku, dotyczyło głównie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, znajdujących się na budynku Urzędu Gminy oraz transportu i unieszkodliwiania na jednym obiekcie prywatnym.
Wyżej wymienione nieruchomości zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w „Planie usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łęczyce”.
Z oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów, zawierających azbest nieruchomości, będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie wynika, że wymiana pokrycia dachowego powinna nastąpić bezzwłocznie (I stopień pilności). Rodzaj wyrobów azbestowych, jaki znajdował się na obiektach, objętych wnioskiem o dofinansowanie to płyty faliste azbestowe – cementowe.
Uzyskane dofinansowanie na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, przyczyniło się do osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego, mającego na celu sukcesywne zmniejszanie ilości, występującego azbestu na terenie Gminy Łęczyce.
W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 5,32 Mg wyrobów zawierających azbest.

Wartość dofinansowania: 4 536,00 zł

Okres realizacji: 2011/2012

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech