Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU "POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE"

Wielkość tekstu:
logo szkolenie
 
W dniu 11 grudnia 2017r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Gmina Łęczyce jako Beneficjent dofinansowania (Lider) reprezentowała całe Partnerstwo projektu w skład którego wchodzą również: Gmina Miasto Lębork, Gmina Wicko, Gmina Główczyce, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Miejska Łeba.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzekach: Łeba oraz Chełst - od m. Paraszyno do m. Łeba, poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych wraz z zagospodarowaniem oraz oznakowaniem szlaku. Projekt
w swej idei ma przyczynić się do powstania silnej, regionalnej marki turystycznej bazującej na szlakach kajakowych, wykreowania unikatowego, sieciowego produktu turystycznego.
Realizacja zaplanowana jest na lata 2018-2020, jednakże główne działania zgodnie z przyjętymi harmonogramami powinny zakończyć się w roku 2019. Rok 2020 związany będzie z promocją projektu.
Wartość inwestycji, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem wynosi 2 808 362,45 zł
Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji – do kwoty 2 387 108,08 zł
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech