Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

KORZYSTAMY Z DOFINANSOWANIA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU.

Wielkość tekstu:
logo wojewodzki fundusz ochronyWójt Gminy Łęczyce informuje, iż w miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Łęczyce”, które możliwe było dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku.
Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie źródła energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi biomasą.
Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło likwidację dwóch źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Na realizację zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Łęczyce a WFOŚiGW w Gdańsku nr WFOŚ/D/III-18/189/2018 z dnia 16 października 2018.
Rzeczywisty koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 24.059,80 zł. Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, na realizację zadania wyniosła 7.217,94 zł (30%). Środki pochodzące z Gminy Łęczyce wyniosły 5.000,00 zł. Pozostałą część kosztów w kwocie 11.841,86 zł ponieśli mieszkańcy.
W wyniku podjętych działań osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:
- pyły ogólne- 0,208 (Mg/ rok)
-SO2- 0,105 (Mg/ rok)
-NOx- 0,003 (Mg/ rok)
-CO- 0,463 (Mg/ rok)
-CO2 - 21,11 (Mg/ rok)
- emisja równoważna- 21,11 (Mg/ rok)
Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” na terenie gminy Łęczyce poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech