Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Strategia rozwoju Gminy Łęczyce

Wielkość tekstu:

02.10.2020 r

List Wójta do mieszkańców Gminy Łęczyce 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Łęczyce!

Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Łęczyce w latach 2021-2030. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.
Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokumenty planistyczne, tj.: Strategia Rozwoju Gminy były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane będą w perspektywie najbliższych lat.

Ankietę można pobrać klikając na poniższy link:  https://docs.google.com/forms/d/1xGGV8NvTfaJIV5YkwKvTqaZWxTlaTXsdzYGM2FpgJO4/edit?usp=sharing

Wypełnioną ankietę prosimy składać Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Łęczyce (sekretariat) parter lub przekazać w wersji elektronicznej w terminie do 15 października 2020 roku.

 


 

Uchwała Nr XLVIII/45/2014 w załączeniu Strategia Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2014-2020


 

Działania samorządu mające na celu rozwój gminy wymagają planowania perspektywicznego oraz koordynacji działań. Są to działania o różnym zakresie i tematyce prowadzone przez wiele lat przez władze samorządowe gminy we współdziałaniu ze społecznością lokalną. Aby zachować ciągłość i kontynuację wymagają one oparcia o planowanie strategiczne, wyznaczające główne cele podejmowanych działań.

Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy ma na celu określenie posiadanych zasobów, głównych problemów wraz ze sposobem ich rozwiązywania w perspektywie wieloletniej. Cele Strategii określone są w sposób ogólny, tylko w pewnym zakresie uszczegółowienia. Stanowią one podstawę do opracowania bardziej szczegółowych planów branżowych oraz prac Wójta i Rady Gminy Łęczyce w kolejnych kadencjach.

Szczegółowe plany opracowywane przez poszczególne grupy zawodowe i branżowe powinny stanowić rozwinięcie ogólnych wizji rozwoju przygotowanych w Strategii. Szybkość realizacji zadań uzależniona będzie od bieżących możliwości finansowych budżetu gminy i dostępności do środków zewnętrznych oraz aktywności społeczeństwa gminy. Wraz z realizacją poszczególnych zadań oraz zmianami czynników zewnętrznych, Strategia Rozwoju Gminy winna być aktualizowana w perspektywie kilkuletniej.

Przygotowana przez komisję doraźną Rady Gminy Łęczyce strategia, jest aktualizacją opracowania wykonanego na zlecenie gminy przez Agencję Rozwoju Regionalnego w końcu lat 90-tych i mającą w założeniu obowiązywać od roku 2000 do roku 2015. Zmiana czynników zewnętrznych, takich jak wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie przystąpienie do realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostępność do środków unijnych takich jak SAPARD, PROW, RPO itp., a także zakończenie realizacji wielu kluczowych zadań ze Strategii na lata 2000-2018 spowodowały jej dezaktualizację. Dlatego zdecydowano się na nowe opracowanie. Przepisy prawa wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wymusiły konieczność stworzenia dwóch odrębnych strategii – Strategii Rozwoju Gminy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Są to strategie wzajemnie uzupełniające się.

Rada Gminy Łęczyce powołała uchwałą z dnia 01.06.2007r. komisję doraźną w celu opracowania tychże strategii. Pierwsza - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - została opracowana i zatwierdzona uchwałą z dnia 12.12.2008r. Dlatego też niektóre tematy z zakresu tematyki społecznej w Strategii Rozwoju Gminy zostały potraktowane bardziej ogólnikowo, a prace Komisji skupiły się w tym opracowaniu na tematyce gospodarczej oraz zmianach z zakresu organizacji pracy Urzędu Gminy i jednostek jej podległych.

pdfPobierz dokument

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech