Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów dla takich sołectw jak: Brzeźno Lęborskie, Łęczyce, Rozłazino, Godętowo, Jeżewo, Pużyce, Świchowo, Wielistowo

Wielkość tekstu:
 1. Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, że w terminie od dnia 27 maja 2019 roku do 10 czerwca 2019 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów dla następujących sołectw (tzw. dużych) w gminie Łęczyce:
1. Brzeźno Lęborskie,
2. Łęczyce,
3. Rozłazino
 
Projekty statutów są dostępne:
1) w Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. Długa 49 (pokój nr 3),
2. na stronie bip.leczyce.pl zakładka Konsultacje społeczne
3) u sołtysów poszczególnych sołectw.
4) poniżej
 
Wnioski, opinie i uwagi należy składać w terminie do 10 czerwca 2019 r. na formularzu, który jest dostępny na stronie bip.leczyce.pl zakładka Konsultacje społeczne , u sołtysa danego sołectwa lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 poprzez:
 
1) przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa 49 84-218 Łęczyce;
2) przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: sekretarz.ugl@leczyce.pl.
 
Wyniki konsultacji dotyczą projektu statutu każdego z w/w sołectw i mają charakter opiniodawczy.
 
 

2. Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, że w terminie od dnia 27 maja 2019 roku do 10 czerwca 2019 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów dla następujących nowych sołectw w gminie Łęczyce:
 
1. Godętowo,
2. Jeżewo,
3. Pużyce,
4. Świchowo,
5. Wielistowo
 
Projekty statutów są dostępne:

1) w Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. Długa 49 (pokój nr 3),
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Łęczyce www.leczyce.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE, lub poniżej
3) u przedstawicieli mieszkańców w poszczególnych miejscowościach - inicjatorów powstania nowych sołectw.
 
Wnioski, opinie i uwagi należy składać w terminie do 10 czerwca 2019 r. na formularzu, który jest dostępny na stronie bip.leczyce.pl  w zakładce Konsultacje społeczne, u przedstawicieli mieszkańców poszczególnych nowych sołectw lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 poprzez:
 
1)przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa 49 84-218 Łęczyce,
2) przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: sekretarz.ugl@leczyce.pl.
 
Wyniki konsultacji dotyczą projektu statutu każdego z w/w sołectw i mają charaktei opiniodawczy
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech