Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Wójt Gminy Łęczyce informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Łęczyce

Wielkość tekstu:
Wójt Gminy Łęczyce informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Łęczyce na trzy odrębne sołectwa:
  • Sołectwo Godętowo (miejscowości: Godętowo, Węgomia)
  • Sołectwo Łęczyce (miejscowość Łęczyce i osada Niedarzyno)
  • Sołectwo Wielistowo (miejscowość Wielistowo)
1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 04 marca 2019 roku do 18 marca 2019 roku w formie formularza ankietowego na terenie sołectwa Łęczyce w miejscowościach: Godętowo, Łęczyce, Węgomia, Wielistowo, osada Niedarzyno.
 
2. Formularze ankietowe dostępne będą w Urzędzie Gminy Łęczyce (pokój nr 3 -sekretarz gminy) w godzinach pracy Urzędu, oraz poniżej
 
3. Formularze udostępnione będą również dla mieszkańców sołectwa w dniu 12 marca 2019 r. podczas Zebrania Wiejskiego sołectwa Łęczyce.
 
4. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Łęczyce (miejscowości: Godętowo, Łęczyce, Węgornia, Wielistowo, osada Niedarzyno) posiadający czynne prawo wyborcze.
 
5. Wypełnione formularze należy składać do urny ustawionej w pokoju nr 3 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
 
6. Po zakończeniu konsultacji ich wyniki podane będą do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Łęczyce, w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Łęczyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
POBIERZ:

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech