Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Segregacja i odbiór

Wielkość tekstu:

WAŻNE INFORMACJE

 

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OKRES 0D 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 R.

Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Chmieleniec, Dąbrówka Wielka, Paraszyno, Strzebielino lewa strona, Strzebielino prawa strona, Węgornia, Wielistowo- Rejon 1

POBIERZ: pdfHARMONOGRAM REJON 1

Brzeźno Lęborskie, Chrzanowo, Dąbrowa Brzezieńska, Dzięcielec, Godętowo, Jeżewo, Kaczkowo, Kisewo, Łęczyce, Łęczyn, Łówcz Górny, Nawcz, Pużyce, Redystowo, Rozłazino, Strzelęcino, Świchowo, Świchówko, Świetlino, WItków, Wysokie - Rejon 2

POBIERZ: pdfHARMONOGRAM REJON 2


pdfDziałalność CCB w odniesieniu do mikroplastiku

docInformacja na temat oznaczania pojemników !!!

pdf Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

docMiejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy łęczyce zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

docInformacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

pdfUlotka - segregacja śmieci

pdfZapytanie dotyczące odbioru odpadó zielonych !                             

pdfNie dla palenia śmieci w paleniskach domowych !!!

pdfZawiadomienie !!! Zmiana stawki za odbiór odpadów

docxWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości
pdfSpalanie odpadów w piecach domowych

pdfInformacja dotycząca odbioru odpadów na nieruchomościach niezamieszkałych oraz mieszanych

pdfOdbiór odpadów zielonych

 

FILMIKI, KTÓRE WARTO OBEJRZEĆ:

1. "CO SIĘ DZIEJE Z ODPADAMI Z NASZEJ GMINY" (kliknij)

2. "NIE PAL ŚMIECI ! SPAL SIĘ ZE WSTYDU" (kliknij)

 


 INFORMACJA !

 KOREKTY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.).
Do obowiązku właściciela nieruchomości należy zgłaszanie m.in. zgonu członków rodziny ujętych w deklaracji, narodzin, sezonowego przebywania osób na nieruchomości – wskazane czynniki wpływają na wysokość opłaty za odbiór odpadów.
     Ponadto zgodnie z art. 6q ust. 3 „W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona”.
     Ponadto przypominamy, iż zgodnie z art. 6m ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku zamieszkania na terenie Gminy Łęczyce (budowa nowej nieruchomości, wynajem mieszkania) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

docOświadczenie do korekty    

docDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


docPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
pdfInformacja dotycząca miejsca składowania odpadów komunalnych - RIPOK w Czarnówku

pdfInformacja o osiągniętych przez Gminę Łęczyce wymaganych poziomach recyklingu za 2016 rok

docInformacja o osiągniętych przez gminę Łęczyce wymaganych poziomów recyklingu za 2015 rok
docInformacja o osiągniętych przez Gminę Łęczyce wymaganych poziomach recyklingu 2014
docInformacja o osiągniętych przez Gminę Łęczyce wymaganych poziomach recyklingu 2013
pdfInformacja o osiągniętych przez Gminę Łęczyce wymaganych poziomach recyklingu 2012

pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2013 rok

docAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok

pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyce za rok 2015

pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyce za rok 2016


 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Pojemnik CZARNY - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne
 WRZUCAMY  NIE WRZUCAMY
 • Zimny popiół,
 • porcelana, talerze, potłuczone szyby, szkło żaroodporne,
 • zabawki,
 • odpadki z kuchni (w przypadku nieposiadania kompostownika),
 • artykuły higieniczne (papmpersy, patyczki higieniczne, wata itp.)
 • Gorącego popiołu, śniegu, lodu, gruzu, szlaki, szlamów, substancji toksycznych,żrących oraz wybuchowych,
 • przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odpadów budowlanych,
 • innych zebranych w sposób selektywny odpadów.

 

Worek/pojemnik ŻÓŁTY - przeznaczony na gromadzenie tworzyw sztucznych (plastik), metali i opakowań wielomateriałowych
 WRZUCAMY  NIE WRZUCAMY
 • Butelki po napojach  (zgniecione), butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach.
 • Puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle, pojemniki po jogurtach.
 • Gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy (zeszyty, wydruki komputerowe), książki, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.
 • Opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku, napojach).
 • Butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach ochrony roślin, chwasto i owadobójczych, puszek po farbach, baterii, zabrudzonego i tłustego papieru, pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów i papierów higienicznych, worków po cemencie, tapet.

Pamiętaj: zgnieć butelki/kartoniki przed wrzuceniem, nie zakręcaj butelek, ponieważ nie można ich później zgnieść i zajmują więcej miejsca, przed wrzuceniem, zgnieć aluminiowe puszki.

 

Worek/pojemnik ZIELONY przeznaczony na gromadzenie szkła
 WRZUCAMY  NIE WRZUCAMY
 • Bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach,
 • szklane butelki po napojach (np. po mleku).
 • Szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, witraży, reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szkła w oprawie (np. lusterek samochodowych).
Pamiętaj: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika.  

 

ZASADY ODBIORU ODPADÓW

Podstawą systemu segregacji jest wstępna selekcja odpadów "u źródła". Jest on najtańszą i najwygodniejszą formą pozbywania się śmieci.

Zasady ogólne

 1. Posesja winna być wyposażona w pojemniki na odpady zmieszane. Odpady szklane i odpady z plastiku należy gromadzić w workach. W przypadku posiadania pojemnika na odpady selektywne, należy dostarczony przez przedsiębiorcę worek włożyć do pojemnika, następnie do odbioru wystawić jedynie worek ze zebranymi odpadami.
 2. W przypadku gdy worki na odpady zbierane selektywnie, które zostały dostarczone na posesję przez przedsiębiorcę zapełnią się przed ich odbiorem, odpady można gromadzić we własnych workach (mogą być innego koloru, ważne aby były właściwie posegregowane a worek został oznaczony jaki rodzaj odpadów jest w nich zgromadzony). Nadwyżka odpadów zostanie odebrana bez uiszczania dodatkowej opłaty.

 

Odbiór odpadów

 1. Odbiór odpadów odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu.
 2. Warunkiem odbioru odpadów jest wystawienie pojemnika/worków na odpady przed bramę posesji.
 3. Niedostosowanie się do ww. warunków może spowodować, że firma wywozowa nie odbierze odpadów.
 4. Odbiór odpadów rozpoczyna się od godziny 7 rano. Odpady przed posesję można wystawić jeden dzień przed terminem wywozu.
 5. Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się raz na dwa tygodnie, odbiór odpadów z plastiku, matali, opakowań wielomateriałowych oraz papieru i tektury będzie następował jeden raz w miesiącu, natomiast odpady szklane będą odbierana jeden raz na dwa miesiące.
 6. Kolejne worki do segregacji będą dostarczane do mieszkańców przez firmę wywozową przy odbiorze worków zapełnionych. Prosimy o informowanie pracowników firmy o miejscu, gdzie mogą pozostawiać worki w przypadku, kiedy na danej nieruchomości nie ma możliwości osobistego przekazania worka właścicielowi bądź należy się zgłosić do Urzędu Gminy po nowy worek.

 

 

WPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać w kasie urzędu bądź na konto Urzędu Gminy Łęczyce 44 8350 0004 3900 2437 2000 0010 (Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, Oddział Łęczyce) w tytule przelewu bankowego należy podać dane właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości z których odbierane są odpady oraz wskazać okres za jaki wnoszona jest opłata.

Opłatę należy wnosić za okresy miesięczne do 15go dnia każdego miesiąca.

Uwaga!

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Gminy Łęczyce nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego Urząd Gminy Łęczyce nie wystawia faktur.
Kliknij i słuchaj Powered By GSpeech