Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Segregacja i odbiór

Wielkość tekstu:

 

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

 

       Wójt Gminy Łęczyce informuje, że do odpadów biodegradowalnych zaliczamy również drobne gałęzie drzew i krzewów. W sytuacji, kiedy gromadzenie takich odpadów w workach jest utrudnione, właściciel nieruchomości winien je odpowiednio zabezpieczyć w sposób ułatwiający załadunek, np. poprzez związanie gałęzi linką i następnie wystawić do odbioru.

 

       Firma nie odbiera pociętych pni drzew oraz konarów!

 


 

 

KOREKTY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Zgodnie z art. 6 m ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1579) wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
Zgodnie z art. 6m ust. 4 Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca, wówczas właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Przypadki, które obligują do złożenia deklaracji:

urodzenie dziecka
• zgon mieszkańca nieruchomości
• zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości
• wynajęcie dodatkowej osobie pokoju czy lokalu mieszkalnego
• powrót mieszkańca z zagranicy, wyjazd za granicę
• powrót studenta/ ucznia z akademika/ stancji
• zamieszkania na nowej nieruchomości pierwszego mieszkańca

• zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

 

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość , bez względu na ich wiek, ilość wytwarzanych odpadów i miejsce zameldowania.


 

 


 
UWAGA !
 

Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, iż od dnia 01 kwietnia 2019r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 14 lutego 2019r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12 marca 2019r., poz. 1179) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz uchwałą Nr VI/21/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/9/2019 z dnia 14 lutego 2019r. (Dz.Urz.Woj. Pom. z dnia 13 marca 2019r., poz. 1233).

 

Nowe stawki opłat wynoszą:

 • 12,50 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.
 • 25,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 7 i więcej osób ustala się miesięczną stawkę ryczałtową, która wynosi:

 • 78,00 zł w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • 178,00 zł w przypadku,  kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ważne:
 • Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
 • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej  w zawiadomieniu.
 • W związku ze zmianą wysokości opłaty, Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nową deklarację należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (narodziny, zgony, zmiana sposobu zbierania odpadów). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie (opłatę należy wpłacać z góry, bez wezwania, do 15-go dnia każdego miesiąca).
 • W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc kwiecień lub kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.04.2019r.
POBIERZ:
pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 01.04.2019 r.  pdf
docxDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi word
 
 
ZASADY SEGREGOWWANIA ODPADÓW
 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU ŻÓŁTEGO/

 WRZUCAMY:
 • plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),
 • kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • drobne metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 NIE WRZUCAMY:
 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 
SZKŁO /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU ZIELONEGO/  
 WRZUCAMY:
 • opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po produktach
 • spożywczych
 • butelki i słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach
NIE WRZUCAMY:
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy
 • żarówek, świetlówek, kineskopów
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster, szyb,
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
 
 PAPIER /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU NIEBIESKIEGO/ 
WRZUCAMY:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)                                                            
 • katalogi, ulotki
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 NIE WRZUCAMY:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
 

  BIO /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU BRĄZOWEGO/
 WRZUCAMY:
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)                   
 • resztki jedzenia
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 
 NIE WRZUCAMY:
 • kości zwierząt
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 
 
 ODPADY ZMIESZANE /POJEMNIKI KOLORU CZARNEGO/ 
 WRZUCAMY:
 
- zużyte środki higieny osobistej (wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
popiół, kości, guma, worki od odkurzacza, zużyte obuwie i odzież, tekstylia,
wilgotny i zabrudzony papier oraz folia, odchody zwierząt domowych, pety,
szkło stołowe (talerze, miski, szklanki), skóra, pędzle, długopisy, pisaki,
opakowania styropianowe np. ze sprzętu RTV, AGD
 
 
NIE WRZUCAMY:
 
- materiałów budowlanych i rozbiórkowych, płyt gipsowych,
zabrudzonego tynkiem i klejem styropianu, papy,
opakowań po piankach, lakierach, klejach, przeterminowanych leków,
odpadów, które zbierane w sposób selektywny, tj. papieru,
metali oraz tworzyw sztucznych, szkła oraz
odpadów biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów
 
 
Informacje o segregowaniu odpadów komunalnych znajdziesz również na stronie : nasze śmieci (otwórz) strona otworzy się w nowym oknie
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

ŁĘCZYCE, DĄBRÓWKA WIELKA, GODĘTOWO, WĘGORNIA, WIELISTOWO

Pobierz: pdfHarmonogram

BOŻEPOLE WIELKIE, BOŻEPOLE MAŁE, CHMIELENIEC

Pobierz: pdfHarmonogram

KACZKOWO, ŚWIETLINO, ŁĘCZYN, DĄBROWA BRZEZIŃSKA, BRZEŹNO LĘBORSKIE, CHRZANOWO, WITKÓW, PUŻYCE, KISEWO, STRZELĘCINO, ŚWICHOWO, ŚWICHÓWKO, WYSOKIE

Pobierz: pdfHarmonogram

DZIĘCIELEC, ROZŁAZINO, REDYSTOWO, JEŻEWO, NAWCZ, ŁÓWCZ

Pobierz:pdfHarmonogram

STRZEBIELINO, PARASZYNO

Pobierz:pdfHarmonogram


 
WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW / WORKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI  !!!
 
Wójt Gminy Łęczyce przypomina o obowiązku wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi przed bramę posesji lub w miejsce umożliwiające bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.
Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 7:00 rano, więc do tej godziny winny zostać one wystawione. Możliwe jest również ich wystawienie jeden dzień przed planowanym terminem odbioru.
Niewystawienie pojemników/worków spowoduje, iż firma wywozowa nie odbierze odpadów.
Informujemy również, iż firma świadcząca usługę odbioru odpadów posiada system monitoringu  rejestrującego procesu odbioru odpadów, który w łatwy sposób umożliwia weryfikację czy dany pojemnik został wystawiony czy też nie.
 
 

docxPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

docxMiejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łęczyce   zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

docxInformacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych                      

pdfInformacja dotycząca odbioru odpadów na nieruchomościach niezamieszkałych oraz mieszanych

 

 

 

ZASADY I WPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Podstawą systemu segregacji jest wstępna selekcja odpadów "u źródła". Jest on najtańszą i najwygodniejszą formą pozbywania się śmieci. 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech