Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Segregacja i odbiór

Wielkość tekstu:
ODPADY KOMUNALNE - APEL DO MIESZKAŃCÓW
Szanowni Mieszkańcy Gminy Łęczyce,
 
w związku z panującą sytuacją kryzysową, spowodowaną wirusem COVID - 19, Wójt Gminy Łęczyce zwraca się z prośbą o zminimalizowanie wystawiania odpadów komunalnych - zmieszanych ( czarny pojemnik) w workach.
 
Odpady powinny znajdować się w pojemniku tak, aby pracownicy firmy wywozowej, obsługującej mieszkańców naszej gminy mieli jak najmniejszy kontakt z wytworzonymi odpadami.
 
W trosce o zdrowie pracowników firmy proszę o zastosowanie się do powyższego apelu.
 
POBIERZ:
pdfApel o ograniczenie wystawiania odpadów zmieszanych w workach (PDF)
 

UWAGA !
 
ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ METODY NALICZANIA OPŁAT
 
Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, iż od dnia 01 marca 2020r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr XX/3/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020r., poz. 871)
 
Nowe stawki opłat wynoszą:
 • 23,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.
 • 21,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny, a kompostowanie odpadów „BIO” następuje we własnym przydomowym kompostowniku.

Od 01 stycznia 2020r. obowiązuje obligatoryjny nakaz segregacji odpadów.
Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory deklarowali gospodarowanie odpadów w sposób nieselektywny, zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów oraz do  złożenia nowej deklaracji.
Każdy właściciel nieruchomości musi segregować odpady. Kontrola sposobu zbiórki odpadów będzie prowadzona przez firmę odbierającą odpady z terenu Gminy Łęczyce. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie zbierania odpadów, firma powiadomi o tym fakcie Wójta Gminy Łęczyce, który ustali w drodze decyzji podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 69,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
 
Ważne:
 • Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2010), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
 • Nową deklarację należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (narodziny, zgony, zmiana sposobu zbierania odpadów). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • Obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają właściciele nieruchomości, którzy zagospodarowują odpady „BIO” we własnych przydomowych kompostownikach. Złożenie deklaracji jest konieczne, aby skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej  w zawiadomieniu.
 • Opłatę należy uiszczać „z góry”, bez wezwania,  do 15-go dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Łęczyce lub przelewem na rachunek bankowy nr: 79 8350 0004 3900 2437 2000 0350
 • W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc marzec, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.03.2020r.

POBIERZ:

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

 

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

 

       Wójt Gminy Łęczyce informuje, że do odpadów biodegradowalnych zaliczamy również drobne gałęzie drzew i krzewów. W sytuacji, kiedy gromadzenie takich odpadów w workach jest utrudnione, właściciel nieruchomości winien je odpowiednio zabezpieczyć w sposób ułatwiający załadunek, np. poprzez związanie gałęzi linką i następnie wystawić do odbioru.

 

       Firma nie odbiera pociętych pni drzew oraz konarów!

 

  
 
ZASADY SEGREGOWWANIA ODPADÓW
 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU ŻÓŁTEGO/

 WRZUCAMY:
 • plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),
 • kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • drobne metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 NIE WRZUCAMY:
 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 
SZKŁO /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU ZIELONEGO/  
 WRZUCAMY:
 • opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po produktach
 • spożywczych
 • butelki i słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach
NIE WRZUCAMY:
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy
 • żarówek, świetlówek, kineskopów
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster, szyb,
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
 
 PAPIER /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU NIEBIESKIEGO/ 
WRZUCAMY:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)                                                            
 • katalogi, ulotki
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 NIE WRZUCAMY:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
 

  BIO /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU BRĄZOWEGO/
 WRZUCAMY:
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)                   
 • resztki jedzenia
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 
 NIE WRZUCAMY:
 • kości zwierząt
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 
 
 ODPADY ZMIESZANE /POJEMNIKI KOLORU CZARNEGO/ 
 WRZUCAMY:
 
- zużyte środki higieny osobistej (wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
popiół, kości, guma, worki od odkurzacza, zużyte obuwie i odzież, tekstylia,
wilgotny i zabrudzony papier oraz folia, odchody zwierząt domowych, pety,
szkło stołowe (talerze, miski, szklanki), skóra, pędzle, długopisy, pisaki,
opakowania styropianowe np. ze sprzętu RTV, AGD
 
 
NIE WRZUCAMY:
 
- materiałów budowlanych i rozbiórkowych, płyt gipsowych,
zabrudzonego tynkiem i klejem styropianu, papy,
opakowań po piankach, lakierach, klejach, przeterminowanych leków,
odpadów, które zbierane w sposób selektywny, tj. papieru,
metali oraz tworzyw sztucznych, szkła oraz
odpadów biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów
 
 
Informacje o segregowaniu odpadów komunalnych znajdziesz również na stronie : nasze śmieci (otwórz) strona otworzy się w nowym oknie
 

 
 
WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW / WORKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI  !!!
 
Wójt Gminy Łęczyce przypomina o obowiązku wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi przed bramę posesji lub w miejsce umożliwiające bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.
Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 7:00 rano, więc do tej godziny winny zostać one wystawione. Możliwe jest również ich wystawienie jeden dzień przed planowanym terminem odbioru.
Niewystawienie pojemników/worków spowoduje, iż firma wywozowa nie odbierze odpadów.
Informujemy również, iż firma świadcząca usługę odbioru odpadów posiada system monitoringu  rejestrującego procesu odbioru odpadów, który w łatwy sposób umożliwia weryfikację czy dany pojemnik został wystawiony czy też nie.
 
 

docxPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

docxMiejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łęczyce   zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

docxInformacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych                      

pdfInformacja dotycząca odbioru odpadów na nieruchomościach niezamieszkałych oraz mieszanych

 

 

 

ZASADY I WPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Podstawą systemu segregacji jest wstępna selekcja odpadów "u źródła". Jest on najtańszą i najwygodniejszą formą pozbywania się śmieci. 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech