Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Segregacja i odbiór

Wielkość tekstu:
UWAGA !
 
ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ METODY NALICZANIA OPŁAT
 
Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, iż od dnia 01 grudnia 2019r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr XV/99/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 17 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019r., poz. 5006)
 
Nowe stawki opłat wynoszą:
 • 17,50 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.
 • 35,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny (opłata podwyższona).
Zmianie uległ również sposób naliczania opłaty dla gospodarstw domowych liczących 7 i więcej osób. Od 01.12.2019r. nie będzie można się już rozliczać metodą ryczałtową. Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas mieli złożoną deklarację na 7 lub 7 i więcej osób są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, w której miesięczna stawka zostanie wyliczona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących oraz obowiązującej stawki opłaty.
 
Ważne:
 • Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2010), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
 • Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas rozliczali się w sposób ryczałtowy (gospodarstwa domowe liczące 7 i więcej osób) – otrzymają wezwanie do złożenia nowej deklaracji, wraz z drukiem deklaracji do wypełnienia.
 • Nową deklarację należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (narodziny, zgony, zmiana sposobu zbierania odpadów). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej  w zawiadomieniu.
 • Opłatę należy wpłacać z góry, bez wezwania, do 15-go dnia każdego miesiąca.
 • Od 01.01.2020r. zmianie ulenie nr konta na który należy wpłacać należną opłatę:
  79 8350 0004 3900 2437 2000 0350
 • W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc grudzień, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.12.2019r.
POBIERZ:

 

 

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

 

       Wójt Gminy Łęczyce informuje, że do odpadów biodegradowalnych zaliczamy również drobne gałęzie drzew i krzewów. W sytuacji, kiedy gromadzenie takich odpadów w workach jest utrudnione, właściciel nieruchomości winien je odpowiednio zabezpieczyć w sposób ułatwiający załadunek, np. poprzez związanie gałęzi linką i następnie wystawić do odbioru.

 

       Firma nie odbiera pociętych pni drzew oraz konarów!

 


 

 

KOREKTY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Zgodnie z art. 6 m ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2010) wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
Zgodnie z art. 6m ust. 4 Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca, wówczas właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Przypadki, które obligują do złożenia deklaracji:

urodzenie dziecka
• zgon mieszkańca nieruchomości
• zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości
• wynajęcie dodatkowej osobie pokoju czy lokalu mieszkalnego
• powrót mieszkańca z zagranicy, wyjazd za granicę
• powrót studenta/ ucznia z akademika/ stancji
• zamieszkania na nowej nieruchomości pierwszego mieszkańca

• zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

 

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość , bez względu na ich wiek, ilość wytwarzanych odpadów i miejsce zameldowania.


 

 


 
POBIERZ:
pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 01.04.2019 r.  pdf
docxDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi word
 
 
ZASADY SEGREGOWWANIA ODPADÓW
 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU ŻÓŁTEGO/

 WRZUCAMY:
 • plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),
 • kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • drobne metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 NIE WRZUCAMY:
 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 
SZKŁO /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU ZIELONEGO/  
 WRZUCAMY:
 • opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po produktach
 • spożywczych
 • butelki i słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach
NIE WRZUCAMY:
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy
 • żarówek, świetlówek, kineskopów
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster, szyb,
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
 
 PAPIER /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU NIEBIESKIEGO/ 
WRZUCAMY:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)                                                            
 • katalogi, ulotki
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 NIE WRZUCAMY:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
 

  BIO /WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU BRĄZOWEGO/
 WRZUCAMY:
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)                   
 • resztki jedzenia
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 
 NIE WRZUCAMY:
 • kości zwierząt
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 
 
 ODPADY ZMIESZANE /POJEMNIKI KOLORU CZARNEGO/ 
 WRZUCAMY:
 
- zużyte środki higieny osobistej (wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
popiół, kości, guma, worki od odkurzacza, zużyte obuwie i odzież, tekstylia,
wilgotny i zabrudzony papier oraz folia, odchody zwierząt domowych, pety,
szkło stołowe (talerze, miski, szklanki), skóra, pędzle, długopisy, pisaki,
opakowania styropianowe np. ze sprzętu RTV, AGD
 
 
NIE WRZUCAMY:
 
- materiałów budowlanych i rozbiórkowych, płyt gipsowych,
zabrudzonego tynkiem i klejem styropianu, papy,
opakowań po piankach, lakierach, klejach, przeterminowanych leków,
odpadów, które zbierane w sposób selektywny, tj. papieru,
metali oraz tworzyw sztucznych, szkła oraz
odpadów biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów
 
 
Informacje o segregowaniu odpadów komunalnych znajdziesz również na stronie : nasze śmieci (otwórz) strona otworzy się w nowym oknie
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

ŁĘCZYCE, DĄBRÓWKA WIELKA, GODĘTOWO, WĘGORNIA, WIELISTOWO

Pobierz: pdfHarmonogram

BOŻEPOLE WIELKIE, BOŻEPOLE MAŁE, CHMIELENIEC

Pobierz: pdfHarmonogram

KACZKOWO, ŚWIETLINO, ŁĘCZYN, DĄBROWA BRZEZIŃSKA, BRZEŹNO LĘBORSKIE, CHRZANOWO, WITKÓW, PUŻYCE, KISEWO, STRZELĘCINO, ŚWICHOWO, ŚWICHÓWKO, WYSOKIE

Pobierz: pdfHarmonogram

DZIĘCIELEC, ROZŁAZINO, REDYSTOWO, JEŻEWO, NAWCZ, ŁÓWCZ

Pobierz:pdfHarmonogram

STRZEBIELINO, PARASZYNO

Pobierz:pdfHarmonogram


 
WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW / WORKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI  !!!
 
Wójt Gminy Łęczyce przypomina o obowiązku wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi przed bramę posesji lub w miejsce umożliwiające bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.
Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 7:00 rano, więc do tej godziny winny zostać one wystawione. Możliwe jest również ich wystawienie jeden dzień przed planowanym terminem odbioru.
Niewystawienie pojemników/worków spowoduje, iż firma wywozowa nie odbierze odpadów.
Informujemy również, iż firma świadcząca usługę odbioru odpadów posiada system monitoringu  rejestrującego procesu odbioru odpadów, który w łatwy sposób umożliwia weryfikację czy dany pojemnik został wystawiony czy też nie.
 
 

docxPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

docxMiejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łęczyce   zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

docxInformacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych                      

pdfInformacja dotycząca odbioru odpadów na nieruchomościach niezamieszkałych oraz mieszanych

 

 

 

ZASADY I WPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Podstawą systemu segregacji jest wstępna selekcja odpadów "u źródła". Jest on najtańszą i najwygodniejszą formą pozbywania się śmieci.

Zasady ogólne

1. W przypadku zadeklarowania segregacji odpadów, mieszkaniec ma obowiązek zbierania odpadów z podziałem na następujące frakcje:

 • PAPIER (w worku/pojemniku koloru niebieskiego),
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (w worku/pojemniku koloru  żółtego),
 • SZKŁO (w worku/pojemniku koloru zielonego),
 • BIO (w worku/pojemniku koloru brązowego).
 • ODPADY ZMIESZANE (w pojemniku koloru czarnego/szarego)

2. W przypadku posiadania kompostownika mieszkaniec nie ma obowiązku przekazywania odpadów biodegradowalnych przedsiębiorcy odbierającemu odpady.
3. Posesja winna być wyposażona w pojemniki na odpady zmieszane. Odpady szklane, odpady z metalu i tworzyw sztucznych, papieru oraz odpady biodegradowalne plastiku należy gromadzić w workach przekazywanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach. Warunkiem jest aby pojemnik był  w odpowiedniej kolorystyce bądź opisany rodzajem frakcji, jaka jest zbierana w danym pojemniku.
4. W przypadku gdy worki na odpady zbierane selektywnie, które zostały dostarczone na posesję przez przedsiębiorcę zapełnią się przed ich odbiorem, odpady można gromadzić we własnych workach (mogą być innego koloru, ważne aby były właściwie posegregowane a worek został oznaczony jaki rodzaj odpadów jest w nich zgromadzony).
5. Pojemniki na odpady komunalne winne posiadać normę o numerze: PN-EN 840-1. Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury. Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji. Pragniemy zwrócić uwagę, że często oferowane w sprzedaży pojemniki są pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki te nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.

Daty zmiany 15.05.2019 r.

Odbiór  odpadów

 1. Odbiór odpadów odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu.
 2. Warunkiem odbioru odpadów jest wystawienie pojemnika/worków na odpady przed bramę posesji.
 3. Niedostosowanie się do ww. warunków może spowodować, że firma wywozowa nie odbierze odpadów.
 4. Odbiór odpadów rozpoczyna się od godziny 7 rano. Odpady przed posesję można wystawić jeden dzień przed terminem wywozu.
 5. Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się raz na dwa tygodnie, odbiór odpadów z plastiku i matali jeden raz w miesiącu, odbiór papieru i tektury oraz szkła co dwa miesiące, natomiast odpady biodegradowalne są odbierane dwa razy w miesiącu..
 6. Kolejne worki do segregacji będą dostarczane do mieszkańców przez firmę wywozową przy odbiorze worków zapełnionych. Prosimy o informowanie pracowników firmy o miejscu, gdzie mogą pozostawiać worki w przypadku, kiedy na danej nieruchomości nie ma możliwości osobistego przekazania worka właścicielowi bądź należy się zgłosić do Urzędu Gminy po nowy worek.

Daty zmiany 15.05.2019 r.

Wpłaty za odbiór odpadów

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać w kasie urzędu bądź na konto Urzędu Gminy Łęczyce 44 8350 0004 3900 2437 2000 0010 (Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, Oddział Łęczyce) w tytule przelewu bankowego należy podać dane właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości z których odbierane są odpady oraz wskazać okres za jaki wnoszona jest opłata.

Opłatę należy wnosić za okresy miesięczne do 15 go dnia każdego miesiąca.

Uwaga!

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Gminy Łęczyce nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego Urząd Gminy Łęczyce nie wystawia faktur.


 

POZIOMY RECYKLINGU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

docxInformacja o osiągniętych przez Gminę Łęczyce wymaganych poziomów recyklingu za 2018 rok

docxInformacja o osiągniętych przez Gminę Łęczyce wymaganych poziomów recyklingu za 2017 rok

pdfInformacja o osiągniętych przez Gminę Łęczyce wymaganych poziomach recyklingu za 2016 rok

docInformacja o osiągniętych przez gminę Łęczyce wymaganych poziomach recyklingu za 2015 rok
docInformacja o osiągniętych przez Gminę Łęczyce wymaganych poziomach recyklingu 2014 rok
docInformacja o osiągniętych przez Gminę Łęczyce wymaganych poziomach recyklingu 2013 rok
pdfInformacja o osiągniętych przez Gminę Łęczyce wymaganych poziomach recyklingu 2012 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2013 rok

docAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok

pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyce za rok 2015

pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyce za rok 2016

pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyce za rok 2017

pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyce za rok 2018

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech