Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Druki i formularze

Wielkość tekstu:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej- Link na stronę Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

ALKOHOLE
docWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
docWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - jednorazowe zezwolenie

docWniosek o dokonanie zmiany w zezwoleniach

docOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
docOświadczenie wyrażenie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych

 EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE


pdfWniosek o wydanie dowodu osobistego obowiązujący od 12 stycznia 2020 r.

pdfWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

pdfZgłoszenie pobytu stałego (PDF)

pdfZgłoszenie pobytu czasowego (PDF)

pdfZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (PDF)

pdfZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (PDF)

pdfZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

pdfZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (PDF)

 

 KADRY
docxKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

pdfUchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na 2016 rok
docDeklaracja na podatek rolny
docDeklaracja na podatek od nieruchomości

docDeklaracja na podatek leśny
pdfWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

OCHRONA ŚRODOWISKA

docWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
docZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew na terenie gminy Łęczyce
pdfWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

pdfAnkieta Prosument

docxDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (WORD)

pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)

docWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzienie działalności w zakresie:prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

OŚWIATA
xlsWzór formularza informacji przedstawionej przy ubieganiu się o pomoc de minimis
pdfWzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis
docxWzór wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
pdfWzór zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

pdfWzór wniosku o przyznanie nagrody Wójta


pdfWniosek o przyznanie stypendium szkolnego

pdfWniosek o przyznanie zasiłku szkolengo

 URZĄD STANU CYWILNEGO
docWniosek o wydanie skróconego/zupełnego odpisu aktu: urodzenia/małżeństwa/zgonu/

 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I BUDOWNICTWO

pdfOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwowania od decyzji Wójta Gminy Łeczyce

docWniosek o zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego

docWniosek o wydanie uzgodnienia obszaru wykorzystania pasa drogowego w sposób szczególny

docWniosek o ustalenie warunków zabudowy, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

odtWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

docWniosek o zmianę treści decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego

docWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

docxWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / informacji o braku MPZP / o planie rewitalizacji

docxWniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji (WORD)


 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia

3. Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia

4. Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia

5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia

6. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

7. Druk - Formularz zgłoszenia organizacji pozarządowej do uczestnictwa w spotkaniu mającym na celu wybór członków komisji konkursowej

8. docxWzór uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

9. docxWzór uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

SPORT

1.Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sprzyjania rozwojowo sportu

2. Rozliczenie dotacji na realizację projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Świadczenie wychowawcze (500 +)
 
 
 
Zaiłek rodzinny
 

 Pozostałe druki do pobrania znajdują się nna stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

 

PRAWO POMOCY

pdfWniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (PPPr):

pdfWniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (PPF):

INNE:

docWniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Łęczyce

pdfWniosek o złożenie petycji

pdfZgoda na złożenie petycji

docWniosek o udostępnienie informacji publicznej

pdf Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech