Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Organizacja Urzędu

Wielkość tekstu:

Wójt Gminy:
Piotr Wittbrodt -
tel. 58 678 91 35 wew. 30,31 sekretariat - e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy:
mgr Bożena Pruchniewska - tel. 58 674 46 36 - e-mail: sekretarz.ugl@leczyce.pl , sekretariat@leczyce.pl,

Skarbnik Gminy:
mgr Elżbieta Sosnowska - tel. 58 674 46 41


Referat Finansowo-Księgowy

Skarbnik, Kierownik Referatu Finansowo- Księgowego:
mgr Elżbieta Sosnowska - tel. 58 674 46 41

Z-ca Skarbnika, stanowisko ds. księgowości budżetowej:
mgr Justyna Lubotzka - tel. 58 674 46 53

Stanowisko ds. księgowości budżetowej:
mgr Karolina Fiuk - tel. 58 674 46 56

Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych:
mgr Anna Leyk/ zastępstwo pełni Aneta Kwidzińska - tel. 58 674 46 52

Stanowisko ds.środków trwałych i podatku VAT:
mgr Iwona Formela - tel. 58 674 46 55

Stanowisko ds. księgowości podatkowej:
Teresa Kreft - tel. 58 674 46 57

Stanowisko ds. wymiaru podatków:
Lucyna Drywa - tel. 58 674 46 42

Stanowisko ds. obsługi kasy:
Joanna Jakiel - tel. 58 674 46 43

Stanowisko ds.rozliczenia i windykacji należności za gospodarowanie odpadami:
mgr Alicja Klawikowska - tel. 58 764 46 69

 

Referat Organizacyjno – Administracyjny

Z-ca Wójta, Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego: 
mgr Bożena Pruchniewska - tel. 58 674 46 36

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu:
Ilona Piotrowska - tel. 58 674 46 30, 31 - e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy:
mgr Monika Karolak - tel. 58 674 46 44

Stanowisko ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi:
inż Agnieszka Cierocka - tel. 58 674 46 36

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych:
mgr Kinga Adamska - tel.58 674 46 31, 30

Informatyk, Administrator Systemu Informatycznego:
mgr Jarosław Lipski

Stanowisko ds. informatyzacji i e-urzędu:
Mariusz Kędziora - tel. 58 674 46 38

Konserwator:
Franciszek Szcześniak

Pracownik gospodarczy:
Barbara Szcześniak


Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich:
mgr Ewa Kowalczyk - tel. 58 674 46 51

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i  dowodów osobistych:
mgr Izabela Kwidzińska - tel. 58 674 46 32

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i transportu:
mgr Karina Mila - tel. 58 674 46 46

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony p.poż., kancelaria niejawna:
Barbara Maszota - tel. 58 674 46 20


Referat Infrastruktury i Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy ,stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji:
mgr inż. Sabina Marciniak - tel. 58 674 46 65,

Z-ca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy, zamówienia publiczne oraz fundusz sołecki:
mgr Damian Banasiak - tel. 58 674 46 39

Stanowisko ds. inwestycji własnych i remontów:
mgr inż. Jędrzej Remelski  - tel. 58 674 46 59

Stanowisko ds.ochrony środowiska:
mgr inż. Gabriela Szmidtke - tel. 58 674 46 37

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie:
mgr Karolina Patelczyk - tel. 58 674 46 64

Stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa i energetyki:
mgr inż. Joanna Wasil-Sudnik - tel. 58 674 46 48

Stanowisko ds.pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych:
mgr. Joanna Klein-Sot - tel. 58 674 46 33

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy:
mgr. Kamila Marzec - tel. 58 674 46 54
 
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy:
Dominika Wohs
 

Samodzielne Stanowiska

Stanowisko ds. oświaty:
mgr Iwona Reszka - tel. 58 674 46 49

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko ds. obsługi sołectw:
mgr Ryszarda Joskowska - tel. 58 674 46 40

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
mgr Grzegorz Hordziejko - tel. 58 6789 604, kom 602 595 59, gkrpaleczyce@wp.pl

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech