Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Organizacja Urzędu

Wielkość tekstu:

Centrala:
tel. 58 678 92 14 - 58 678 91 35 - 58 678 92 83 - 58 674 46 00 - 58 674 46 01 - 58 674 46 02
kom. 48 662 108 946 - 48 668 099 689

Sekretariat:
tel. 58 674 46 30
fax: 58 678 91 25
e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Wójt Gminy:
Piotr Wittbrodt -
kom. 48 604 461 415

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy:
mgr Bożena Pruchniewska - tel. 58 674 46 36 - e-mail: sekretarz.ugl@leczyce.pl , sekretariat@leczyce.pl,
kom. 48 602 382 469

Skarbnik Gminy:
mgr Elżbieta Sosnowska - tel. 58 674 46 41

Referat Finansowo-Księgowy

Skarbnik, Kierownik Referatu Finansowo- Księgowego:
mgr Elżbieta Sosnowska - tel. 58 674 46 41

Z-ca Skarbnika, stanowisko ds. księgowości budżetowej:
mgr Justyna Lubotzka - tel. 58 674 46 53

Stanowisko ds. księgowości budżetowej:
mgr Karolina Fiuk - tel. 58 674 46 56

Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych:
mgr Anna Leyk/ zastępstwo pełni Paulina Mach - tel. 58 674 46 52

Stanowisko ds.środków trwałych i podatku VAT:
mgr Iwona Formela - tel. 58 674 46 55

Stanowisko ds. księgowości podatkowej:
Teresa Kreft - tel. 58 674 46 57

Stanowisko ds. wymiaru podatków:
Lucyna Drywa - tel. 58 674 46 42

Stanowisko ds. obsługi kasy:
Joanna Jakiel - tel. 58 674 46 43

Stanowisko ds.rozliczenia i windykacji należności za gospodarowanie odpadami:
mgr Alicja Klawikowska - tel. 58 764 46 69

 

Referat Organizacyjno – Administracyjny

Z-ca Wójta, Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego: 
mgr Bożena Pruchniewska - tel. 58 674 46 36
kom. 48 602 382 469

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu:
Ilona Piotrowska - tel. 58 674 46 30 - e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy:
mgr Monika Karolak - tel. 58 674 46 44
kom. 48 608 321 079

Stanowisko ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi:
inż Agnieszka Cierocka - tel. 58 674 46 36

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych:
mgr Kinga Adamska - tel.58 674 46 31, 30

Archiwista zakładowy:
mgr Bernadeta Misiak

Informatyk, Administrator Systemu Informatycznego:
mgr Jarosław Lipski

Stanowisko ds. informatyzacji i e-urzędu:
Mariusz Kędziora - tel. 58 674 46 38

Konserwator:
Franciszek Szcześniak

Pracownik gospodarczy:
Barbara Szcześniak

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich:
mgr Ewa Kowalczyk - tel. 58 674 46 51
kom. 48 728 578 927

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i  dowodów osobistych:
mgr Izabela Kwidzińska - tel. 58 674 46 32

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i transportu:
mgr Karina Mila - tel. 58 674 46 46

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony p.poż., kancelaria niejawna:
Barbara Maszota - tel. 58 674 46 20

Referat Infrastruktury i Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy ,stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji:
mgr inż. Sabina Marciniak - tel. 58 674 46 65
kom. 48 728 577 764

Z-ca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy, zamówienia publiczne oraz fundusz sołecki:
mgr Damian Banasiak - tel. 58 674 46 39

Stanowisko ds. inwestycji własnych i remontów:
mgr inż. Jędrzej Remelski  - tel. 58 674 46 59

Stanowisko ds.ochrony środowiska:
mgr inż. Gabriela Szmidtke - tel. 58 674 46 37

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie:
mgr Karolina Patelczyk/ zastępstwo pełni Agata Bach - tel. 58 674 46 64

Stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa i energetyki:
mgr inż. Joanna Wasil-Sudnik - tel. 58 674 46 48
kom. 48 664 461 685

Stanowisko ds.pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych:
mgr. Joanna Klein-Sot - tel. 58 674 46 33

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy:
Dominika Wohs - tel. 58 674 46 54

Samodzielne Stanowiska

Stanowisko ds. oświaty:
mgr Iwona Reszka - tel. 58 674 46 49

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko ds. obsługi sołectw:
mgr Ryszarda Joskowska - tel. 58 674 46 40

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
mgr Grzegorz Hordziejko - tel. 58 6789 604, kom. 48 602 595 159, gkrpaleczyce@wp.pl

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

OSP Rozłazino
kom. 48 538 814 507

OSP Łęczyce
kom. 48 602 382 149

OSP Bożepole
kom. 48 602 382 265

OSP Kaczkowo
kom. 48 662 282 392

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech