Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wielkość tekstu:

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz wniosku (wniosek do pobrania w zakładce druki do pobrania)
  2. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
  3. W przypadku występowania przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Opłaty skarbowe:

  • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
  • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko w przypadku gdy jest udzielane)

Opłaty należy dokonać na Rachunek Bankowy:

KBS Wejherowo/ Oddział Łęczyce 44 8350 0004 3900 2437 2000 0010  lub bezpośrednio w kasie urzędu

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Infrastruktury i Rozwoju, pok. nr 8 :
Referent ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej –Damian Banasiak,
tel. 58 6744639, e-mail: damian.banasiak@leczyce.pl

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 z 2003r., z późn.zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.Nr 2013, poz. 267.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635 z 2006r. ze zm.)
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech