Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Wybory rok 2010

Wielkość tekstu:

Wybory Prezydenckie

docZbiorcze wyniki glosowania na poszczególnych kandydatow - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - glosowanie 20.06.2010 r

docFREKWENCJA - Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- głosowanie 20 czerwca 2010r.

pdfInformacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

pdfZarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łęczyce dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

pdfZarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 17 maja 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

pdfInformacja Państwowej Komisji Wyborczej o głosowaniu przez pełnomocnika, w wborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.- ZPOW-603-16/10

pdfInformacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.- ZPOW-603-14/10

pdfObwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

pdfKomunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 33 w Gdańsku z dnia 6 maja 2010 r.

pdfObwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Wybory Samorządowe

pdfProtokół Wyników Głosowania I Wyniku Wyborów Wójta Gminy Łęczyce sporządzony dnia 5 grudnia 2010r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łęczycach.

docObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łęczycach z dnia 24 listopada 2010r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Łęczyce w dniu 5 grudnia 2010r.

docWyniki Wyborów Do Rady Gminy Łęczyce

pdfZestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, utworzonych dla wyboru Rady Gminy Łęczyce sporządzone dnia 22 listopada 2010r. przez Gminną Komisję Wyborczą

pdfProtokół z Wyborów do Rady Gminy Łeczyce sporządzony dnia 22 listopada 2010r. przez Gminną Komisję Wyborczą

pdfProtokół Wyników Głosowania i Wyniku Wyborów Wójta Gminy Łęczyce Sporządzony dnia 22 listopada 2010r. przez Gminną Komisję Wyborczą

pdfUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łęczycach z dnia 23 listopada 2010r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

pdfUchwała Nr 9/2010 GKW w Łęczycach w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Strzebielinie - P. M. Sirotzka

pdfINFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU DO WGLĄDU SPISÓW WYBORCÓW

docINFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 09 listopada 2010 r.

docObwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach 2010

docObwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Łęczyce w wyborach 2010

docKOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Łęczycach z dnia 02 listopada 2010 r

docSkład Gminnej Komisji Wyborczej w Łęczycach

docKOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ŁĘCZYCACH z dnia 11 października 2010 r.

docOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24 września 2010r.

docOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyce z dnia 24 września 2010r.

docOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łęczyce z dnia 27 września 2010r.

pdfKomunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku.

pdfInformacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku.

pdfOŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na kandydowanie

pdfWZÓR - WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH

pdfOŚWIADCZENIE kandydata na radnego - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim

pdfINFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

pdfOŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE

pdfOŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego

pdfZGŁOSZENIE listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym

pdfZGŁOSZENIE

pdfInformacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

pdfZarządzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

pdfPodział Gminy na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

pdfOŚWIADCZENIE

pdfOświadczenie osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców.

pdfZAWIADOMIENIE

pdfWykaz podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie Komitetu Wyborczego Wyborców.

pdfOświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

pdfOświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

pdfZawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

pdfZawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych.

pdfOŚWIADCZENIE

pdfOŚWIADCZENIE

pdfZawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

pdfInformacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech